BetonMeter

Deze Betonmeter biedt op het niveau van elke Vlaamse gemeente een weergave van het ruimtebeslag en verharding aan de hand van 29 indicatoren. Zowel de huidige toestand, de evolutie, als de toekomstrisico’s zijn hier in detail voor de 300 Vlaamse gemeenten te raadplegen op basis van de meest actuele, beschikbare data (toestand 2022).

Ruimtebeslag

Ruimtebeslag

Wat is dat?

Ruimtebeslag is de totale nederzettingsoppervlakte die onttrokken is aan de landbouw- en natuuroppervlakte. De actuele definitie die de Vlaamse overheid voor ruimtebeslag hanteert luidt: “de ruimte, ingenomen door onze nederzettingen. Dit stemt overeen met de Europees gehanteerde definitie van ‘settlement area’. Naast bebouwing of verharding bevat het ruimtebeslag dus bijvoorbeeld ook tuinen bij woningen, buurtparken, voetbalvelden en dergelijke.”. De Vlaamse regering wil de toename aan ruimtebeslag stopzetten tegen 2040.

Verharding

Verharding

Wat is dat?

Verharding is de totale afgedekte oppervlakte die ondoordringbaar of gedeeltelijk ondoordringbaar is door gebruik van constructiematerialen (beton, asfalt, natuursteen, ed.). De definitie waar de Vlaamse overheid naar verwijst is: “de vernietiging of bedekking van bodems door gebouwen, constructies en lagen met geheel of gedeeltelijk ondoordringbaar kunstmatig materiaal (asfalt, beton, enz.).” (Jaarlijkse bodemafdekkingskaart Vlaanderen, 2022: 4-5).

  • Doelstellingen

    Met deze webapplicatie kunnen gemeenten, beleidsmakers en andere belanghebbenden inschatten wat de reductiedoelstellingen van de bouwshift concreet voor het lokale niveau inhouden.

    Meer over de doelstellingen
  • Bronnen en methode

    Deze Betonmeter is gebaseerd op de meest actuele cijfers en kaarten van ruimtebeslag en verharding die door de Vlaamse overheid worden ter beschikking gesteld (departement Omgeving).

    Meer over de bronnen en methode