Doelstellingen

Met deze webapplicatie kunnen gemeenten, beleidsmakers en andere belanghebbenden inschatten wat de reductiedoelstellingen van de bouwshift concreet voor het lokale niveau inhouden.

Stopzetting bijkomend ruimtebeslag 2040

Met deze webapplicatie kunnen gemeenten, beleidsmakers en andere belanghebbenden inschatten wat de reductiedoelstellingen van de bouwshift concreet voor het lokale niveau inhouden. Volgens de strategische visie van het BRV moet het bijkomend ruimtebeslag geleidelijk uitdoven om in (en vanaf) 2040 op nul ha per dag te belanden. Het Vlaamse reductietraject stelt dus aan de totaliteit van de gemeenten een bovengrens van wat nog (maximaal) aan landbouw- en natuurruimte kan worden ingenomen tot 2040. De totale omvang van deze bovengrens kan berekend worden volgens de onderstaande grafiek. Het totale quotum bedraagt 11.933 ha voor de periode 2022 tot 2040. Met een eenvoudig distributiemodel kan dit quotum voor elke gemeente becijferd worden (link naar pdf Rapport).

Reductieopgave ruimtebeslag
Reductieopgave ruimtebeslag

Ontharding van Vlaanderen 2050

Een stap verder gaat de doelstelling voor de oppervlakte aan verharding; de stopzetting van de aangroei aan verharde oppervlakte volstaat niet voor de bouwshift. De Vlaamse regering wil de verharding een halt toeroepen door de verharde oppervlakte in de harde bestemmingen niet verder te laten toenemen ten opzichte van 2015 en door de verharding met 20% te reduceren in de zachte bestemmingen tegen 2050.

De totale omvang van deze onthardingsopgave kan berekend worden volgens de onderstaande grafiek. Voor Vlaanderen gaat het om 8.375, ha in de harde bestemmingen (bijkomend saldo 2015-2022) en10.999 ha in de zachte bestemmingen (bijkomend saldo 2015-2022 plus een reductie van 20% ten opzichte van 2015). Samen is er anno 2022 dus al een onthardingsopgave van 19.374 ha voor Vlaanderen. Zonder doortastende maatregelen om de nog aangroeiende verharding om te buigen naar netto ontharding, blijft deze opgave jaarlijks verder toenemen in omvang.

Reductieopgave verharding
Reductieopgave verharding