Betontoestand

De betontoestand is een weergave van de actuele toestand van het ruimtebeslag en de verharding in de Vlaamse gemeenten (2022). Het ruimtebeslag bestaat zowel uit verharde oppervlakte (gebouwen en vlakke verharding zoals wegen, parkings ed.), als niet-verharde oppervlakte (tuinen, recreatie, stedelijke parken ed.).

Indicator
Algemene info
Naam
Oppervlakte
Bevolking

Meer info

Volgens de laatste meting die voor Vlaanderen beschikbaar is, blijkt 32% van het grondgebied ingenomen te zijn door ruimtebeslag. Het Europees gemiddelde is minder dan 5% (CLC, 2018). Het ruimtebeslag van Vlaanderen is dus meer dan het zesvoud van het Europees gemiddelde. In buurlanden Nederland en Luxemburg, met een vergelijkbare bevolkingsdichtheid en welvaartsniveau, bedraagt het ruimtebeslag minder dan de helft van Vlaanderen (respectievelijk 14 en 11% volgens CLC, 2018). De verspreiding van het ruimtebeslag wordt op Vlaams, provinciaal en regionaal niveau beschreven in de Briefing ruimtebeslag (Departement Omgeving, 2023).

De verharde oppervlakte is onderdeel van het ruimtebeslag. Volgens de laatste meting in 2022 bedraagt de verhardingsgraad in Vlaanderen zo’n 15% (205.900 ha). Het Europees gemiddelde is 1,7%. De verhardingsgraad van Vlaanderen is dus bijna het tienvoud van het Europees gemiddelde (EEA, 2022).

De gemiddelde voetafdruk van de Vlaming bedraagt 659 m² ruimtebeslag en 307 m² verharding (2022).

  • Je gemeentefiche(s)

    Bekijk het overzicht van het ruimtebeslag en de verharding op de verschillende niveau’s van de aangeduidde gemeente(s) via de knop hieronder.

    Download fiche(s)