Betonevolutie

De betonevolutie is een weergave van de evolutie van het ruimtebeslag en de verharding in de Vlaamse gemeenten. De evolutie is gemeten voor de periode 2013-2022 waarvoor de meest nauwkeurige kaarten beschikbaar zijn.

Indicator
Algemene info
Naam
Oppervlakte
Bevolking

Meer info

De weergegeven data zijn netto-cijfers, dus het bijkomend ruimtebeslag minus het verdwenen ruimtebeslag en de bijkomende verharding minus de ontharding in Vlaanderen.

De historische evolutie tot 2014 is te vinden op de Betonwoede webpagina van De Standaard. Voor een vergelijking op luchtfoto van de situatie 1971 en vijftig jaar later kan deze pagina geraadpleegd worden.

Tijdens de periode 2013-2022 bedroeg de gemiddelde ruimtebeslag-snelheid 4,58 ha/dag. Er wordt globaal een dalende trend gemeten: waar de snelheid van inname nog 12 ha/dag bedroeg in de periode 1985-1995, is deze geleidelijk gedaald naar 3,78 ha/dag in de periode 2019-2022.

Wat de verharding betreft bedroeg de gemiddelde verhardingssnelheid 4,06 ha/dag in de periode 2013-2022. In de periode 2013-2020 is er een groei van de verharding en sinds 2020 is er een ontharding te zien in de cijfers van het departement Omgeving.

  • Je gemeentefiche(s)

    Bekijk het overzicht van het ruimtebeslag en de verharding op de verschillende niveau’s van de aangeduidde gemeente(s) via de knop hieronder.

    Download fiche(s)